BIỆT THỰ LOẠI E – 2 PHÒNG NGỦ – 8 CĂN

TỔNG DIỆN TÍCH:  268 m2

mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-e
du-an-biet-thu-sailing-club-phu-quoc-loai-e-
BIỆT THỰ LOẠI E – 2 PHÒNG NGỦ – 8 CĂN
mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-e-1

TẦNG 1

mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-e-2

TẦNG 2