BIỆT THỰ LOẠI E – 2 PHÒNG NGỦ – 8 CĂN

TỔNG DIỆN TÍCH:  268 m2

mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-e  BIỆT THỰ LOẠI E – 2 PHÒNG NGỦ – 8 CĂN mat bang biet thu sailing club villas phu quoc e
du-an-biet-thu-sailing-club-phu-quoc-loai-e-  BIỆT THỰ LOẠI E – 2 PHÒNG NGỦ – 8 CĂN du an biet thu sailing club phu quoc loai e
BIỆT THỰ LOẠI E – 2 PHÒNG NGỦ – 8 CĂN  BIỆT THỰ LOẠI E – 2 PHÒNG NGỦ – 8 CĂN Picture28
mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-e-1  BIỆT THỰ LOẠI E – 2 PHÒNG NGỦ – 8 CĂN mat bang biet thu sailing club villas phu quoc e 1

TẦNG 1

mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-e-2  BIỆT THỰ LOẠI E – 2 PHÒNG NGỦ – 8 CĂN mat bang biet thu sailing club villas phu quoc e 2

TẦNG 2