BIỆT THỰ LOẠI D – 4 PHÒNG NGỦ – 10 CĂN

TỔNG DIỆN TÍCH:  320 m2

mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-d
Sailing Club Villas Phu Quoc - Biet thu tu so huu - WikiLand
mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-d-1
mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-d-tang-1

TẦNG 1

mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-d-tang-2

TẦNG 2