BIỆT THỰ LOẠI C – 3 PHÒNG NGỦ – 20 CĂN

TỔNG DIỆN TÍCH:  280 m2

mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-c  BIỆT THỰ LOẠI C – 3 PHÒNG NGỦ – 20 CĂN mat bang biet thu sailing club villas phu quoc c
Du an Sailing Club Villas Phu Quoc - WikiLand  BIỆT THỰ LOẠI C – 3 PHÒNG NGỦ – 20 CĂN Du an Sailing Club Villas Phu Quoc WikiLand
mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-c-4  BIỆT THỰ LOẠI C – 3 PHÒNG NGỦ – 20 CĂN mat bang biet thu sailing club villas phu quoc c 4
mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-c-2  BIỆT THỰ LOẠI C – 3 PHÒNG NGỦ – 20 CĂN mat bang biet thu sailing club villas phu quoc c 2

TẦNG 1

mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-c-1  BIỆT THỰ LOẠI C – 3 PHÒNG NGỦ – 20 CĂN mat bang biet thu sailing club villas phu quoc c 1

TẦNG 2