BIỆT THỰ LOẠI B – 3 PHÒNG NGỦ – 56 CĂN

TỔNG DIỆN TÍCH:  272 m2

mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-b  BIỆT THỰ LOẠI B – 3 PHÒNG NGỦ – 56 CĂN mat bang biet thu sailing club villas phu quoc b
Sailing Club Villas Phu Quoc - View ho boi - WikiLand  BIỆT THỰ LOẠI B – 3 PHÒNG NGỦ – 56 CĂN Sailing Club Villas Phu Quoc View ho boi WikiLand
BIỆT THỰ LOẠI B – 3 PHÒNG NGỦ – 56 CĂN  BIỆT THỰ LOẠI B – 3 PHÒNG NGỦ – 56 CĂN Picture14
mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-b-1  BIỆT THỰ LOẠI B – 3 PHÒNG NGỦ – 56 CĂN mat bang biet thu sailing club villas phu quoc b 1

TẦNG 1

mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-b-2  BIỆT THỰ LOẠI B – 3 PHÒNG NGỦ – 56 CĂN mat bang biet thu sailing club villas phu quoc b 2

TẦNG 2