BIỆT THỰ LOẠI B – 3 PHÒNG NGỦ – 56 CĂN

TỔNG DIỆN TÍCH:  272 m2

mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-b
Sailing Club Villas Phu Quoc - View ho boi - WikiLand
BIỆT THỰ LOẠI B – 3 PHÒNG NGỦ – 56 CĂN
mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-b-1

TẦNG 1

mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-b-2

TẦNG 2