BIỆT THỰ LOẠI A – 3 PHÒNG NGỦ – 36 CĂN

TỔNG DIỆN TÍCH:  270 m2

mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-a  BIỆT THỰ LOẠI A – 3 PHÒNG NGỦ – 36 CĂN mat bang biet thu sailing club villas phu quoc a 1
Sailing Club Villas Phu Quoc - View ho boi - WikiLand  BIỆT THỰ LOẠI A – 3 PHÒNG NGỦ – 36 CĂN Sailing Club Villas Phu Quoc View ho boi WikiLand
BIỆT THỰ LOẠI A - 3 PHÒNG NGỦ - 36 CĂN  BIỆT THỰ LOẠI A – 3 PHÒNG NGỦ – 36 CĂN Picture8
mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-a-tang-1  BIỆT THỰ LOẠI A – 3 PHÒNG NGỦ – 36 CĂN mat bang biet thu sailing club villas phu quoc a tang 1

TẦNG 1

mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-a-tang-2  BIỆT THỰ LOẠI A – 3 PHÒNG NGỦ – 36 CĂN mat bang biet thu sailing club villas phu quoc a tang 2

TẦNG 2