BIỆT THỰ LOẠI A – 3 PHÒNG NGỦ – 36 CĂN

TỔNG DIỆN TÍCH:  270 m2

mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-a
Sailing Club Villas Phu Quoc - View ho boi - WikiLand
BIỆT THỰ LOẠI A - 3 PHÒNG NGỦ - 36 CĂN
mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-a-tang-1

TẦNG 1

mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-a-tang-2

TẦNG 2